Fungsi Tetikus/Mouse pada Laptop/ Komputer

Hai…

Tetikus merupakan peranti input komputer yang berfungsi untuk mengarahkan dan menetapkan kedudukan kursor sebagai penunjuk butang atau objek perintah pada desktop di dalam monitor anda. Sementara pada  laptop pula terdapat bahagian yang dinamakan touchpad. Touchpad ini mempunyai fungsi yang sama dengan tetikus.

b_mouse1

Antara fungsi tetikus pada laptop/komputer ialah:

1. Klik kanan pada Mouse : Cara penggunaannya adalah cukup dengan menekan tombol kanan pada mouse, kemudian akan muncul menu baru berdasarkan aplikasi yang sedang berjalan, misalnya pada Microsoft Word jika ditekan klik kanan akan muncul menu copy, paste, cut, font, paragraph, bullets, numbering, dll.

2. Klik kiri pada Mouse : Cara  menggunakan adalah dengan menekan tombol kiri pada mouse, penggunaan ini biasa disebut dengan “klik” saja. Tombol kiri pada mouse digunakan untuk mengakses menu, menanda/memilih pada dialog box, memindahkan kursor semasa menulis, memilih objek tertentu dan sebagainya.

3. Scroll pada Mouse : Mouse selalu dilengkapi dengan tombol scroll, tombol scroll ini berbentuk seperti roda yang berfungsi menggerak keatas/kebawah halaman pada layar monitor. Apabila mouse tidak dilengkapi dengan tombol scroll seperti pada touchpad laptop , kita tetap dapat menggerakkan halaman/layar dengan cara klik scroll bar pada sebelah kanan suatu program.

4. Drag pada Mouse : Drag ialah menyeret atau memindahkan kursor ke arah tertentu sambil menekan tombol sebelah kiri tanpa dilepaskan. Ini biasa digunakan untuk memindahkan objek atau  memilih beberapa objek sekaligus.

5. Double click pada Mouse : Klik ganda atau disebut dengan  istilah double click. Biasa digunakan untuk membuka/menjalankan suatu program tertentu, misalnya jika klik ganda pada shortcut google maka program tersebut akan segera terbuka. Caranya cukup 2 kali klik kiri secara cepat.

Sumber: http://www.hardwarekomputer.net/2014/11/pengertian-fungsi-mouse-pada-komputer-laptop.html

Leave a Reply

comment-avatar